Generácia X

Pásmo o generácii X. O nás. Bežne používaný, no možno nie úplne jasne pochopený demografický pojem “Generácia X” objasnila a vysvetlila Janka Bercelová. Teóriu, definície a poučky sme sa snažili overiť, či vážne sedia aj na nás, Husákove deti. Zaspomínali sme si na detstvo, na hudbu ktorú sme vtedy počúvali, na obľúbené televízne relácie aj prvé odchody do zahraničia. Prednáška sa pozvoľna posunula do formy voľnej debaty.

Večer pokračoval v záhrade Nervu. Grilovalo sa. Popíjalo sa a počúvala sa nie len Nirvana. Neskôr účastníci prečítali úryvky z kníh svojich obľúbených autorov. Zábava gradovala a pokračovala až do neskorých večerných hodín. Bola to veľmi príjemná akcia plná dobrých ľudí. Ďakujeme.

Generácia X fotografia 004.jpg
Generácia X fotografia 007.jpg
Generácia X fotografia 010.jpg
Generácia X fotografia 009.jpg
Generácia X fotografia 003.jpg
Generácia X fotografia 008.jpg
Generácia X fotografia 006.jpg
Generácia X fotografia 005.jpg
Generácia X fotografia 011.jpg
Generácia X fotografia 001.jpg
Generácia X fotografia 002.jpg
Generácia X fotografia 012.jpg