Verejný priestor

Verejný priestor nie je prázdny priestor, taktiež by sa nemal stať stráženým miestom pre dekorácie akéhokoľvek druhu. Stáva sa funkčným postupne, jeho architektmi sú obyvatelia mesta, ktorí stretávaním sa, prechádzkami, alebo inými činnosťami sami vyznačujú aktívne body. Tieto miesta vo vzájomných vzťahoch tvoria život vo verejnom priestore mesta a tým aj jeho komunity. O tomto, o umení vo verejnom priestore a o tom ako vnímame verejný priestor v našom meste sme otvorene diskutovali a hľadali možnosti ako urobiť tento náš verejný priestor príjemnejším pre všetkých.

Prezreli sme si tiež výsledky workshopu MESTO - BUNKER - HRAD. Deň sme zakončili grilovaním v záhrade.

verejny priestor.jpg