Odpady v meste a mestské kompostéry

V nedeľu 28. júla sa uskutočnila verejná debata na tému odpad.

Odpady sú jedným z najpálčivejších globálnych problémov súčasnosti, pre ktorý viac neexistuje jednoduché riešenie. Nikdy v histórii ľudstva a ani našej planéty nebola situácia s týmto dnes už „obchodným artiklom“ taká naliehavá ako v súčasnosti. Skládky, znečistenie pôdy, vzduchu a vodných zdrojov sú zrkadlom nášho konzumného života. Tento odraz nemožno viac ignorovať a je nesmierne dôležité konať. Náš vzťah k odpadu sa musí zmeniť a to na všetkých úrovniach. Od individuálneho prístupu v rámci domácnosti, cez lokálny, v rámci mesta až po riešenia tejto problematiky na národnej úrovni v rámci nadnárodných dohovorov.

Snažili sme sa podeliť o názory, postrehy a osobné skúsenosti s touto problematikou. Diskusiu viedli Sandra Palenčárová a Iveta Stankoci.

Odpady v meste - fotografia 002.jpg
Odpady v meste - fotografia 001.jpg