„Animejšn” so Zorkou

V Nerve sa čarovalo a podarilo sa nám rozpohybovať plastelínu, papier, lego a iné vecičky. Workshop animácie pripravila a viedla Zorka Varcholová, začal sa o desiatej a trval do tretej po poludní. Bol určený pre deti s rodičmi. Tému, techniku aj pomôcky si pripravili samotné deti. Ako kamery boli použité mobilné telefóny. Tvorivý zápal bol prerušený len na krátko obedom.

Krátke animované výtvory bolo možné zhliadnuť ihneď, ale spoločne odprezentované boli až na druhý deň. Všetci sa spolu pri tvorbe náramne zabávali a dozvedeli sa mnoho nových poznatkov.

„Animejšn” so Zorkou fotografia 001.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 009.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 008.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 003.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 002.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 012.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 006.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 007.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 005.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 010.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 011.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 013.jpg
„Animejšn” so Zorkou fotografia 004.jpg