Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme

Zoran Varchola si pripravil prednášku s prezentáciou o vedecko-fantastickom žánri v literatúre a vo filme. Priblížil nám pohľad trinásťročného chalana na túto tému. Vysvetlil ako sa sci-fi ďalej delí na jednotlivé podžánre, spomenul najtypickejších predstaviteľov a diela. Objasnil nám tiež ako je to s obľubou tohto žánru medzi jeho spolužiakmi a kamarátmi.

Program pokračoval prehliadkou krátkych filmov, ktoré vznikli na predchádzajúcom workshope animácie.

A na záver Halloween. Nechýbali samozrejme tekvičky, deti a aj poniektorí dospelí mali masky, všetci sa spolu zabávali.

Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 001.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 004.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 005.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 009.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 010.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 012.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 007.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 008.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 002.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 003.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 011.jpg
Zoran Varchola - Sci-fi žáner v literatúre a filme fotografia 006.jpg