Dominika Brečková - TATAMI GALAXY

Dominika Brečková - TATAMI GALAXY

Dominika Brečková sa narodila v roku 1992 v Snine a v súčasnosti žije a tvorí v Zemplínskych Hámroch. Je absolventkou Školy Úžitkového výtvarníctva v Košiciach a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tohto roku patrí medzi finalistov Súťaže „Maľba - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov“

Dominika Brečková sa dlhodobo venuje vplyvu ázijského umenia na európsky sociálno-kultúrny kontext. Jeho dopady sleduje cez výtvarné umenie, film, divadlo ale aj prostredníctvom bojových športov.
Koncepcia vystavených diel má dve myšlienkové línie. Jedna sa zameriava na ženy pohybujúce sa v bojovom prostredí, respektíve ženy chodiace po tatami. Je parafrázou na vzťahy, ktoré si tieto ženy medzi sebou vytvárajú a zároveň komentárom k predsudkom a pomyselným úlohám, ktoré boli ženám historicky prisudzované. Naladenie diel kontrastuje s mierumilovnou filozofiou bojového umenia Aikido, s ktorým má autorka praktické skúsenosti.
Druhá línia porovnáva a zároveň hľadá spoločné znaky pre domácu a východnú tradíciu. Reaguje na najčastejšie kultúrne predsudky, pracuje so západnou mytológiou a spochybňuje jej osvojovanie. Pozorne sleduje okolie, v ktorom žije a vo svojej tvorbe reflektuje rastúce, často aj povrchné sympatie k východnej civilizácii a kultúre. Autorka si kladie si otázku, čo, v akej podobe, a či vôbec, sa dá považovať za pôvodné a naše. (Lucia Veselá)

Výstava potrvá do 15.septembra 2021.

Autorka je víťazkou otvorenej výzvy NERV Platforma pre vizuálnych umelcov pre rok 2021.

Výstavu vo forme štipendia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-010.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-003.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-004.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-009.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-001.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-005.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-006.jpg
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-007.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-008.JPG
dominika-breckova-tatami-galaxy-fotografia-002.JPG