STRIGA A VČELÁR - Dávid Demjanovič + ASK3D

STRIGA A VČELÁR - Dávid Demjanovič + ASK3D

Milí priatelia, sme radi, že našu sériu podujatí pod názvom MATERIALISTS NOW 2022 budeme môcť zahájiť performance Dávida Demjanoviča a študentov ateliéru ASK3D z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Tento cyklus sa zameriava na nové a experimentálne formy vnímania materiálov a ich vzťahov, a Striga a včelár je prvým podujatím v sérii eventov, prednášok a workshopov, ktoré vám budeme ponúkať počas roka 2022. Srdečne pozývame.

Performance vytvorené spolu so študentami a študentkami ateliéru ASK 3D Striga a včelár je inšpirované ľudovou mágiou. Ako hlavné inšpiračné zdroje pre svoju tvorbu autor uvádza detstvo na dedine, snový eskapizmus, prácu, pôdu, vesmír, ľudovú architektúru, agrárnu mágiu, filmy Juraja Jakubiska…

Ozaj, zamýšlali ste sa niekedy ako vonia vesmír?

Dávid Demjanovič je absolventom Ateliéru priestorových komunikácií + Prof. Antona Čierneho na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tvorí polovicu výtvarného dua Mitríková/Demjanovič. Pedagogicky pôsobí ako odborný asistent v ateliéri ASK 3D na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.

(foto: Tibor Czitó)

Projekt formou dotácie podporilo mesto Humenné.

striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-016.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-012.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-013.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-001.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-006.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-010.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-009.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-011.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-002.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-015.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-003.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-008.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-005.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-014.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-017.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-004.webp
striga-a-vcelar-david-demjanovic-plus-ask3d-fotografia-007.webp