GUM / textová koláž

GUM / textová koláž

Letný Literárny večer, tentokrát ako súčasť dramaturgického bloku MATERIALISTS NOW 2022. Jazyk nazvať hmotou znamená používať metaforu, ani nie veľmi originálnu. Naša myseľ ho ale dokáže spracovať tak, že si ho vieme ako hmotu živo predstaviť…

Od príbalových letákov, cez poéziu a návody na použitie čohokoľvek, po literatúru faktu a nespočetné pozadia vymieňajúce sa za príbehmi - pokúsime sa prostredníctvom úryvkov z textov a rôznych žánrov literatúry mapovať vzdialenosť medzi jazykom a tým, čo ako hmotu vnímame. Zastavil sa v úctivej vzdialenosti, žul žuvačku decentne, na jednej strane, stoličkami, jazyk nepoužíval, mentolovú vôňu bolo cítiť iba keď vydychoval nosom, chystal sa prehovoriť…

V spolupráci s Literárnymi večermi pripravili Alexandra Harvanová Varcholová a Jana Bercelová

Koláž: Karel Teige

Podujatie je súčasťou dramaturgickej série MATERIALISTS NOW 2022, podporenej Mestom Humenné, ďakujeme.

1659000672839.webp
1659000672874.webp
1659000672887.webp
1659000672818.webp
1659000672811.webp
1659000672860.webp
1659000672832.webp
1659000672847.webp
1659000672825.webp
1659000672880.webp
1659000672867.webp
1659000672854.webp