Jonáš Gruska - Úvod do sveta húb

Jonás Gruska - Úvod do sveta húb

Sme radi, že pozvanie participovať na sérii podujatí Materialists Now 2022 prijal Jonáš Gruska a takto na začiatku hubárskej sezóny nám predstaví iný pohľad na zázračný svet húb. Zameria sa na možnosti ich identifikácie, dokumentácie/fotografovania a pohovorí aj o ich pestovaní. Všetci amatérski mykológovia určite privítajú možnosť diskutovať o všetkom fungi, Jonášových aktivitách a odniesť si materiál k štúdiu… a zberači sa možno budú na les a sídliská pozerať zas trochu inak. Pozývame do Nervu na tento hubársky zážitok.

http://jonasgru.sk

https://artalk.cz/2020/10/28/huba/

Projekt je realizovaný s podporou Mesta Humenné.

Jonáš Gruska študoval na Inštitúte sonológie v Haagu a na Hudobnej akadémii v Krakove. Zameriava sa na chaotické a polymetrické rytmy, nekonvenčné ladenie, a skúmanie psycho-akustických vlastností zvuku a nahrávok z terénu. Vytvoril niekoľko site-specific zvukových inštalácií, vychádzajúcich z rezonančných vlastností miest a materiálov. Lektoroval workshopy o sonifikácii, terénnom nahrávaní, elektromagnetickom počúvaní, a programovaní pre umelcov. Je vynálezcom Elektrosluchu – elektromagnetického počúvacieho zariadenia. V roku 2011 založil label a firmu na výrobu nástrojov LOM, ktorý sa zameriava na experimentálne umenie a hudbu východnej/strednej Európy.

Od roku 2013 organizuje ZVUK, outdoor festival venujúci sa experimentálnej hudbe. V roku 2018 v Bratislave otvoril LOM space, priestor pre súčasný zvuk.

V roku 2019 vznikol bioLOM/mykoLOM, platforma pre amatérsku mykológiu, lichenológiu a širšie vnímanie skúmania húb. Založil mykoLOM lab s profesionálním zariadením pre pestovanie húb.

V roku 2019 sa uskutočnil prvý mykoLOM festival, na ktorom sa prelínajú umenie, mykológia a zberačská tradícia. V 2021 vydal knihu o lišajníkoch rastúcich v Petržalke v Bratislave a v roku 2022 založil prvý portál na Slovensku venujúci sa lišajníkom: lisajniky.sk.

Ako performer a umelec sa predstavil v Rakúsku, Belgicku, Českej Republike, Fínsku, Nemecku, Maďarsku, Holandsku, Norsku, Veľkej Británii; na festivaloch ako sú Sonic Acts (Holandsko), Borealis (Norsko), Kraak (Belgicko), Unsound (Poľsko), Norberg (Švédsko), Sonic Experiments @ ZKM (Nemecko), Audio Art (Poľsko), Mélos-Ethos (Slovensko), Parallel Vienna (Rakúsko), Ultrahang (Maďarsko) or Next (Slovensko).

jonas-gruska-fotografia-012.webp
jonas-gruska-fotografia-009.webp
jonas-gruska-fotografia-003.webp
jonas-gruska-fotografia-007.webp
jonas-gruska-fotografia-011.webp
jonas-gruska-fotografia-016.webp
jonas-gruska-fotografia-008.webp
jonas-gruska-fotografia-002.webp
jonas-gruska-fotografia-017.webp
jonas-gruska-fotografia-001.webp
jonas-gruska-fotografia-004.webp
jonas-gruska-fotografia-006.webp
jonas-gruska-fotografia-005.webp
jonas-gruska-fotografia-018.webp
jonas-gruska-fotografia-010.webp
jonas-gruska-fotografia-013.webp
jonas-gruska-fotografia-014.webp
jonas-gruska-fotografia-015.webp