Len Hlina

Len Hlina

Alt30collective uvádza prednášku Mátyása Zagibu v rámci edukačného formátu What the hell**is? o projekte Len hlina, ktorý mapuje monumentálne keramické diela z obdobia druhej polovice 20.storočia.

Prednáška predstaví keramické realizácie vo verejnom priestore z obdobia 60.-tych až 80-tych rokov na východnom Slovensku. Tvorbu do architektúry môžeme vnímať ako vyvrcholenie snáh o presadenie modernej keramiky na Slovensku, ktorá priamo nadväzuje na Európske tendencie keramickej tvorby v 20. str. V tomto kontexte sa príspevok bude venovať aj vývoji modernej keramiky v Európe a jej kľúčovým otázkam.

Mátyás Zagiba od roku 2020 študuje odbor Object design so špecializáciou na dizajn keramiky na Univerzite umenia a dizajnu Moholy-Nagya (MOME) v Budapešti. Je absolventom Školy umeleckého priemyslu v Košiciach (2017-2020). Popri autorskej tvorbe a štúdiu sa venuje výskumu keramickej tvorby v architektúre. V roku 2021 založil instagramový profil @lenhlina, kde zverejňuje svoju bádateľskú činnosť. Od roku 2022 je na študijnom pobyte v Dánsku na Royal Danish Academy, Nexø, odbor Crafts in Glass and Ceramics. Tento projekt bol podporený Fondom na podporu umenia.

len-hlina-foto-001.webp
len-hlina-foto-006.webp
len-hlina-foto-005.webp
len-hlina-foto-003.webp
len-hlina-foto-004.webp
len-hlina-foto-002.webp