Výtvarné spektrum 2022

Výtvarné spektrum 2022

Druhý rok je NERV Platforma hostiteľom putovnej reprízy výstavy ocenených diel celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálneho umenia Výtvarné spektrum, ktorého vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

V roku 2022 do celoštátneho kola postúpilo z nižších úrovní súťaží skoro štyristo diel od dvestodvanástich autorov, pričom celkovo sa v ročníku vyberalo z vyše dvetisíc diel.

Špecifikom tohtoročnej výstavy s kolekciou výhercov 59. ročníka, ktorý prebehol v roku 2022, je aj kurátorský výber diel, ktoré sa neumiestnili medzi ocenenými, zároveň však tematicky reflektovali odporúčanú tému “Krajina”, ktorej bude v priestoroch NERVu venované osobitné miesto a zároveň aj grafický workshop vedený Petrom Králikom.

Výstava bude otvorená vernisážou 12. januára a potrvá do 3. februára 2023.

Eduard Klena - kurátor výstavy

vytvarne-spektrum-2022-foto-001.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-016.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-011.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-012.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-018.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-008.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-022.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-014.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-019.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-021.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-003.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-013.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-009.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-017.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-002.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-007.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-020.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-010.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-006.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-015.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-004.webp
vytvarne-spektrum-2022-foto-005.webp