Krajina - Workshop s Petrom Králikom

Krajina - Workshop s Petrom Králikom

Spoločne s výstavou reprízy Výtvarného spektra, celoštátnou súťažou neprofesionálneho umenia, ktorej odborným garantom je Národné osvetové centrum, prichádza aj tematický workshop na tému ‘Krajina’, ktorý sa venuje experimentálnym pohľadom na krajinomaľbu.

Lektorom workshopu je Peter Králik, ktorého poznáme vďaka ‘agroart-u’/ forme land-artu, využívajúceho prírodné procesy a existujúce zásahy človeka v prevažne poľnohospodárskej krajine. V sobotu 21. januára od 10:00 do 14:00 sa s Petrom budeme venovať ‘kukuričnej maľbe’ a jej rôznym technickým a ideovým presahom.

krajina-workshop-peter-kralik-foto-004.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-019.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-014.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-009.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-021.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-002.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-013.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-007.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-006.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-022.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-012.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-016.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-024.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-001.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-005.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-023.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-008.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-020.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-010.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-018.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-017.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-003.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-015.webp
krajina-workshop-peter-kralik-foto-011.webp