Dom pre jeleňa

Medzi nami zvieratami

Milí priatelia, sme veľmi radi, že Vás môžme pozvať na stretnutie s autorkou knihy Dom pre jeleňa, Dominikou Moravčíkovou. Len pred pár dňami vyšla informácia o jej nominácii na cenu Anasoft litera 2023, tak sme radi, že sme ju pozvali ešte pred tým, než sa jej diár na prasknutie zaplní. Nenechajte si újsť stretnutie s autorkou výnimočnej knihy, knihy o periférii, ktorá nám v našom meste môže voňať istou familiárnosťou.

‘Moravčíková vo svojom prozaickom debute prehmatáva miesta na periférii: do seba uzavreté mikrosvety lazov a kopaníc, ktoré unikajú zraku veľkej spoločnosti či štátnych zriadení. Vďaka tomu fungujú svojbytne, riadiac sa hlavne obyčajmi svojej komunity. Osem poviedok zbierky Dom pre jeleňa prepája práve leitmotív miest na okraji, ktoré sú svojské, pretože sú uzavreté do seba, no paradoxne inakosti ako takej veľmi neprajú. Moravčíková sa v zbierke zaoberá slovenskou dedinou, t. j. motívom, ktorý má historicky silnú pozíciu v slovenskej literatúre. Zbierka do istej miery funguje aj ako rekontextualizácia tejto slovenskej literárnej tradície. Slovenská dedina v jej podaní neskúma podstatu slovenského národa, ani nestvárňuje folklórne klišé každodenného utrpenia skromných a húževnatých slovenských dedinčanov. Moravčíkovej poviedky rozprávajú marginálny, radikálny prúd udalostí – paralelnú históriu tých, ktorí v duchu hesla „Dejiny píšu víťazi“ nedostali hlas.’
Kristína Žilinčárová, Kapitál, 19.10.2022

https://kapital-noviny.sk/hlasy-z-periferie/

Dominika Moravčíková (*1992)

Venuje sa poézii aj próze. Zaujíma ju hudobná antropológia, muzikológia a okrem toho aj stredoveké legendy, ktoré sú námetom viacerých jej básní. Jej zbierka poézie Deti Hamelnu bola označená za najsilnejší slovenský debut posledných rokov. Pochádza zo Strečna, momentálne je doktorandkou muzikológie na Ústavě hudební vědy na FF UK v Prahe. V roku 2019 zvíťazila v súťažiach Básne SK/CZ a Poviedka. Je viacnásobnom účastníčkou a finalistkou súťaže Medziriadky. Absolvovala tvorivé rezidencie v Kine Úsmev v Košiciach a rezidenčný program Trojica Air v Banskej Štiavnici. Ako autorka spolupracuje s periodikami Kapitál, Knižná revue, Glosolália a NEW TRANSLATION. V rámci štúdia realizuje etnografický výskum hudobného vzdelávania rómskych detí na Slovensku. (zdroje: Litcentrum, Kapitál)

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s podporou Mesta Humenné.