Apríl - máj 2023


Program apríl-máj 2023 01


Program apríl-máj 2023 01


Program apríl-máj 2023 01


Program apríl-máj 2023 01


Aj toto mesto sa, tak ako každý rok, rozhýbe príchodom rodín a detí plných ‘veľkého sveta’ prichádzajúcich navštíviť príbuzných počas sviatkov…a všetci zažijú svoj ďalší diel Návštevníkov vo všetkých filmových žánroch, často v kombinácii.

Z jarnej návštevy v Nerve môžete odísť s odrezkom tej fascinujúcej rastliny, ktorú ste nikde nezohnali, alebo kúskom oblečenia, ktoré radi prijmete a v duchu sa potešíte z dobrej výmeny. Pozývame vás na návštevu a jarné swapy oblečenia a rastlín.

Očakávame tiež návštevy odborníkov a umelcov, ktorí okrem prezentácie svojej práce svojou prítomnosťou začínajú akýsi paralelný dialóg založený aj na zážitku z návštevy/stretnutia s domácimi, niečo si odnášajú a niečo zanechávajú. Menia prostredie, ktoré navštívia a skrz tú istú návštevu nazerajú na spiatočnej ceste na to svoje.

O mestách, komunitách a tiež homogénnosti, ci heterogénnosti ‘realít’ malých miest, sa porozprávame s antropologičkou, kurátorkou a publicistkou Ivanou Rumanovou a Kristínou Jamrichovou z medziodborovej platformy Realistická utópia Veľký Krtíš/RUVK. Premiéru bude mať aj prvé spoločné dielo Dievok z hliny, zoskupenia, ktoré sa organicky rozrástlo a začalo byť súčasťou viacerých životov.

Návštevy sú (tiež) časom porovnávania, niekedy konfrontácie, spoločného zdieľania, alebo čerpania inšpirácie. Pri fenoméne bytových výstav sa tieto charakteristiky prepojili s kreatívnymi výzvami, debatami a analýzami umeleckých východísk, či spontánnymi umeleckými prejavmi.

Vrcholom tejto sezóny bude nepochybne uvedenie výstavy ‘Album Symposion III. a bytové výstavy pred rokom 1989’, kurátorkou ktorej je Daniela Čarná. Výstava je realizovaná v spolupráci s Galériou umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, ktorá hostila rozšírenú premiéru výstavy na túto tému, a tá sa stala jedným z najvýraznejších výstavných počinov roka 2022. Výstava bude obohatená dvoma prednáškami, ktoré objasnia obdobie tvorby vizuálnych umelcov na Slovensku v rokoch 1970 až 1989, kedy bola návšteva takpovediac ‘modus operandi’ pri prezentácii umenia neoficiálnej umeleckej scény. Fenomén bytových výstav objasnia kurátorka výstavy Daniela Čarná a Ján Kralovič, autor kníh ‘Majstrovstvo za dverami’ a ‘Teritórium ulica’, ktoré podrobne mapujú bytové výstavy a umenie akcie v tomto období. Výstava je prvým predstavením tejto časti histórie slovenského vizuálneho umenia v regióne, aj keď umelecká produkcia neoficiálnej scény tohto obdobia nezaostávala za dianím v zahraničí a vo svetovom kontexte je pomerne známa a často prezentovaná. Určite stojí za vašu pozornosť a otvorenosť. Je tiež skvelou príležitosťou dozvedieť sa o týchto ‘rokoch na návšteve’viac.

Pred návštevou sa často trochu stiahneme, ‘urobíme miesto’ pre hostí, krotíme svoje očakávania. Nerv v hudobnom programe hostí dva experimentálne projekty, jediné, čo sa od nich dá čakať je, že si pôjdu svoje. Nevieme sa dočkať. Súčasťou všetkých týchto návštev ste ale predovšetkým vy. Sme pripravení a srdečne vás na návštevu pozývame, aj papučky pre vás máme)

Jana Bercelová

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s podporou Mesta Humenné.