Ateliéry

Prehľad o ateliéroch a umelcoch v NERV Platforme.

V polovici októbra 2019 dostala NERV Platforma k dispozícii priestory na tri ateliéry pre umelcov žijúcich a tvoriacich v Humennom. Ďakujeme CHEMES a.s.


program · galéria · ateliéry · archív · NERV? · domov