Dievky z hliny

Dievky z hliny

Komunitná keramická dielňa pre dialóg s hlinou, samými sebou a všetkými, ochotnými zdieľať. Pravidelné tvorenie aj učenie sa s pozvanými hosťami a hosťkami.


Podrobnejšie info čoskoro.

Alternatívy v keramike

Amália Holíková je pôvodom z Košíc, no v súčasnosti žije v dedinke Háj v Slovenskom krase. Ako sama uvádza, už ako žiačka základnej školy sa často zaoberala odkresľovaním maľovaných motívov na tanieroch. Na výtvarnej občas modelovali z hliny, čo ju ovplyvnilo natoľko, že okrem iných detských snov sa chcela venovať práve hrnčiarstvu. K definitívnemu rozhodnutiu naučiť a venovať sa tvorbe úžitkovej keramiky však u nej došlo až po tridsiatke. Svoj pracovný čas venuje predovšetkým práci v dielni, lektorovaniu kurzov, workshopov hrnčiarstva a občas aj stavbám vypaľovacích pecí podľa historických predlôh.

„Rôznorodosť techník tvorby keramiky prináša veľké dobrodružstvo a to je absolútna potreba v mojom živote. Rada skúmam podstatu vecí a práve toto mi umožňuje napríklad tvorba kópií pravekej keramiky. Stačí nájsť vhodnú hlinu, vypracovať ju, vytvoriť nádobu a vypáliť ju v jame.“

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s podporou Mesta Humenné.


Dievky z hliny

Dievky z hliny

Dievky z hliny

Dievky z hliny