Program

Vernisáž výstavy maliarskeho plenéru

Program na maj 2024


Medzimesto - Vladimír Ganaj

Milí priatelia a priateľky, veľmi sa tešíme, že vás môžeme pozvať na výstavu krajinomalieb Vladimíra Ganaja: Výstava je časo-zberným projektom pozostávajúcim z plenérov z dvoch konkrétnych miest - Prešova a Ruskej Kajne, na ktorých autor vyrastal a pravidelne sa sem vracal.

V súbore malieb sa autor zameriava na všedné veci, ktoré ho obklopujú všade, kde sa pohybuje, avšak reflektuje pritom svoj emocionálny a subjektívny pocit z konkrétneho okolia. Osobité maľby zachytávajú momentálny stav autorovho vnímania a vciťovania sa do danej chvíle a polohy bez objektívneho sledovania/popisovania svojho okolia, čím vzniká ´zmiešanina´ autoportrétu a portrétu prostredia. Táto teória zodpovedá až extatickým pocitom splývania s prostredím počas maľovania, zároveň sa v budhistickom duchu dotýka roztrieštenosti pojmu ja. Iste by naše charaktery boli odlišné, keby sme vyrastali a žili v inom prostredí. Zároveň možno samotná krajina potrebuje človeka, aby ju reflektoval a vnímal. Na mieste je taktiež vhodné spomenúť autorov pocit bezdomovectva, keďže nie je ani mestským, ani dedinským človekom - nepatriť tak celkom nikde však môže byť ako živnou pôdou pre rozvoj umeleckej povahy.

MgA. Maja Daneková - kurátorka výstavy

´Na príbuznosť mojich plenérov s Éduardom Vuillardom ma ako prvý upozornil Boris Jirků, predtým som poznal len niektoré Bonnardove práce. Následne toto poznanie rozšíril kurátor Jozef Ridilla, ktorý upozornil na podobnosť pôsobenia mojich malieb (najmä to platí o raných zátišiach) a stredovekých tapisérií, kvôli tmavému a často prázdnemu priestoru, vyplnenému menším počtom objektov. Toto uvedomenie mi rozjasnilo pohľad aj na moje abstrakcie, ale do veľkej miery aj na figurálne maľby. Typickým je definovanie mojej tvorby ako zmesi impresie a expresie, avšak podľa mňa je podstatný aj symbolizmus jednoduchých objektov ako sú svetlo, voda, hlina, stromy, ovocie, okno, ale aj zvuky či ticho (odkazujem tým aj na básne Ivana Štrpku). Tieto reálne vnemy v najrôznejších vzťahoch medzi sebou prostredníctvom symbolizmu odkazujú na celé komplexné labyrinty emočných a myšlienkových obsahov v našom podvedomí. Premýšľam nad rekurzívnou otázkou, nakoľko sa jedná o jungovské kolektívne nevedomie vynárajúce sa v nás samé od seba a nakoľko sme museli byť v detstve infikovaní týmto symbolizmom skrz rozprávky a príbehy reflektujúce to kolektívne nevedomie. Táto (oproti intimistom, impresionistom a post-impresionistom) zvýšená dôležitosť symbolizmu podľa mňa odkazuje na stredoeurópsku tendenciu k spirituálnemu luminizmu (Ladislav Medňanský).´

Mgr. art. Vladimír Ganaj, ArtD.

Mgr.Art Vladimír Ganaj, ArtD. je vedúcim Katedry výtvarnej výchovy a umenia Prešovskej univerzity, kde vyučuje kresbu, maľbu a 3D grafiku. Doktorandské štúdiá ukončil v roku 2019 v Ateliéri prof. Ľudovíta Hološku na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde získal magisterský titul v Ateliéri maľby u prof. Stanislava Balka. Jeho maliarska tvorba variuje realistickejšie záznamy, aj minimalistické gesto, je však konzistentná v dlhodobom a intenzívnom skúmaní možností maľby.


Medzimesto - Vladimír Ganaj

Milí priatelia a priateľky, veľmi sa tešíme, že vám môžeme v máji ponúknuť dvojdňový workshop/plenér s lektorom: Mgr. art. Vladimírom Ganajom, ArtD., ktorého výstavu budeme v Nerve hostiť. Pôjde o dvojdňový intenzívny workshop maľovania v teréne. Súčasťou bude prezentácia lektora, spoločný seminár účastníkov na záver workshopu a vernisáž vytvorených diel s koncertom a záverečnou oslavou.

Prihlásiť na workshop sa môže každý so záujmom o maľbu v prírode/v teréne, nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti. Workshop je určený pre dospelých a je potrebné zúčastniť sa oboch dní.

Plenér prebehne za každého počasia, lokalitu prispôsobíme momentálnej situácii. Workshop začína 18.5. o 10.00, časy ukončenia prispôsobíme podľa potreby. Ak máte záujem:

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Mesta Humenné.


Materiálová knižnica 1

Milí priatelia, s radosťou Vám oznamujeme, že v týchto dňoch začíname zbierku materiálov do našej rodiacej sa materiálovej knižnice. Budeme hľadať materiály bežné, ktoré nás obklopujú, až po materiály múdre, oplývajúce zaujímavými vlastnosťami. Tie, ktoré nájdeme v prírode a ktoré ľudia využívajú dlhé stáročia, a aj tie, ktoré vznikli v laboratóriách… a ak budú primeranej veľkosti, uvítame aj z tie z vesmíru. Budeme sa pri hľadaní inšpirovať u zvierat, domácich kutilov a vývojárov, zaujímavé vzorky budú určite aj niekde v kuchyni.

Plánujeme stretnutia, kde o materiáloch, ich vlastnostiach a spôsoboch využitia budeme zisťovať a rozprávať viac. Všetko zaznamenáme a pridáme k našim vzorkám. Veríme, že nás knižnica bude inšpirovať pri našich aj Vašich projektoch a pomôže nám všetkým robiť dobré rozhodnutia.

🧐Textil, horniny, vtáčí trus, solárna fólia… ak nájdete alebo vlastníte nejaký zaujímavý materiál, alebo máte tip na nejaký, ktorý by v našej knižnici nemal chýbať, určite sa ozvite. (buď do fb správy, alebo na nevplatforma@gmail.com)

K darovanej vzorke priložíme vaše meno a tiež pár slov o tom, čo Vás s materiálom spája, alebo prečo Vás oslovil.

Tešíme sa na tipy od malých aj veľkých, o prvých prírastkoch Vás budeme informovať tu a na našom Facebooku.

Budeme sa tešiť, lovu zdar!

Projekt podporilo Mesto Humenné a Chemes a.s.

Materiálová knižnica 1


Zmena programu vyhradená!