Program

SKICE

SKICE S1E7 Ivan Gubik

Ivan Gubik študoval grafiku na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach v rokoch 1974-1978. Pracoval v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku a od roku 1995 sa venuje reštaurátorstvu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Programovo si nachádza priestor aj pre vlastnú tvorbu: grafiku, kresbu a akvarel.


SKICE S1E6 Mária Daneková

Mária Daneková študovala grafiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Akademii sztuk pięknych v Krakove. V súčasnosti je študentkou na Fakulte dizajnu a umení Ladislava Sutnara na Západočeskej univerzite v Plzni.


SKICE S1E5 Vojtech Adalbert Borecký

Vojtech Adalbert Borecký nadobudol výtvarné vzdelanie v rokoch 1928 – 1932 na súkromnej maliarskej škole J. Bokšaja a A. Erdélyiho v Užhorode. Už v roku 1931 sa stáva členom Spolku výtvarných umelcov na Podkarpatskej Rusi. V šesťdesiatych rokoch bol nútený sa presťahovať do Košíc, kde pôsobil v slobodnom povolaní. Venoval sa komornej maľbe, kresbe a pedagogickej činnosti. Pieseň ‘Škovranočok’ spieva Susanna Jara, text piesne napísal Peter Trochanowsky. Ďakujeme.


SKICE S1E4 Dominika Brečková

Dominika Brečková študovala na Škole Úžitkového výtvarníctva v Košiciach a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Žije v Zemplínskych Hámroch. Jej tvorba je ovplyvnená ázijskou kultúrou, svetom, ktorý spoznávala okrem výtvarného umenia, filmu a divadla aj cez praktizovanie Aikida. Skúma možnú pozíciu ázijskej kultúry v kontexte európskeho umenia a z pohľadu súčasnej ženy.

Video nie je určené pre nedospelého diváka.


SKICE S1E3 Daniela Kapráľová

Daniela Kapráľová študovala fotografiu na Strednej umelecko–priemyselnej škole v Košiciach a na Katedre výtvarnej výchovy UPJŠ v Prešove. Od roku 1988 pracovala vo Vihorlatskom múzeu a Vihorlatskej knižnici v Humennom, Múzeu moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach a v Kaštieli v Snine. V súčasnosti pôsobí v SNM Múzeu rusínskej kultúry v Prešove. Venuje sa kurátorstvu, muzeoedukológii, fotografii a sporadicky poézii.


SKICE S1E2 Miroslav Žolobanič

Miroslav Žolobanič študoval grafiku na Vysokej škole výtvarných umení, v súčasnosti pôsobí ako interný doktorand na Katedre grafiky na VŠVU v Bratislave pod vedením prof. Róberta Jankoviča. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje mesianizmu v umení. Hudba: Oskar Török.


SKICE S1E1 Vladimír Ganaj

Vladimír Ganaj absolvoval štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Stanislava Balka. V roku 2019 získal titul doktor umenia v ateliéri klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku. V súčasnosti pracuje ako pedagóg v Kremnici.


26.2. - 4.3.

záznam,
rýchlosť,
informácia,
potenciálne dielo,
potenciálna pravda s potenciálne prorockým potenciálom
potentným a horúčkovitým…
Svedectvo o iných, ale hlavne o sebe, uvoľnenie preťaženej mysle…
Motherboard pred zapojením zručností, skúseností, techník, vedomostí…
ticho pred bojom o zachovanie vnútorného hlasu na ceste k dielu
…semeno, vnuknutie…

Milí priatelia, pozývame Vás na prvú online výstavu v Nerve.

Predstavíme Vám skice siedmich autorov troch generácií v podobe série videí, ktoré budeme postupne zverejňovať na našej stránke nerv.sk a našej FB stránke počas siedmich dní.

Autori:
Vojtech Adalbert Borecký (1910), Ivan Gubik (1958), Daniela Kapráľová (1959), Dominika Brečková (1992) , Maja Daneková (1997), Miroslav Žolobanič (1991), Vladimír Ganaj (1990)

Výstava koncipovaná pre online prostredie bola výzvou a tak aj videá sú pokusom, experimentom, spoluprácou a jednou z možností- skicou.

Výstavu koncepčne pripravili Daniela Kapráľová a Jana Bercelová

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia .

Výstavu v marci odprezentuje SNM Múzeum rusínskej kultúry v Prešove.


Program USA Season nerušíme, vrátime sa k nemu pri najbližšej možnej príležitosti.

Návrhy a pripomienky stále uvítame na nervplatforma@gmail.com. Opatrujte sa a buďte zdraví.

NERV USA Season

USA Season

sobota – 7.11.2020

Všetko čo ste chceli vedieť o USA a báli sa opýtať I

10:00
Workshop SLÁVNE PREJAVY 1.
Experimentálna práca s textom slávnych prejavov osobností USA
Lektorka: Mgr. Veronika Krišková

14:00
#Black Lives Matter a čo mu predchádzalo
Mgr. Martina Martausová PhD., Department of British and American Studies, UPJŠ, Košice

16:00
Obdobia (nielen) umeleckej a spoločenskej revolty v americkom umení
Mgr. Martina Martausová PhD., Department of British and American Studies, UPJŠ, Košice

18:00
LIVING ART - MARFA Studios & Donald Judd
americká krajina v myslení a tvorbe Donalda Judda a amerických sochárov 60. a 70. rokov
Jana Bercelová

20.00 Movie night – American Honey

+Diner NEW/RV STAR


nedeľa – 8.11.2020

Všetko čo ste chceli vedieť o USA a báli sa opýtať II

10:00
Workshop SLÁVNE PREJAVY 2.
Experimentálna práca s textom slávnych prejavov osobností USA
Lektorka: Mgr. Veronika Krišková

14:00
Z Európy do Ameriky a späť ,dvojitá identita amerických židovských autorov.
Mgr. Zuzana Buráková PhD., Department of British and American Studies, UPJŠ, Košice

16:00
Prezentácia programu Work & Travel USA
Andrea Petrovčinová

17:00
USA – Veľký brat? Snowdenov prípad, lovci a zberači dát, kybernetické hrozby & bezpečné elektronické voľby
Miroslav Sidor, bezpečnostný analytik

19:00
Prezentácia workshopu SLÁVNE PREJAVY

20:00
Movie night - American Beauty

+Diner NEW/RV STAR


Prednášky a workshop budú v slovenčine.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Projekt realizovaný s podporou mesta Humenné

Ďakujeme: Chemes a.s. , pointA o.z., FF UPJŠ , Vihorlatská knižnica v Humennom , Juraj Behún , Kníhkupectvo Na Korze


Zmena programu vyhradená!


program · galéria · ateliéry · archív · NERV? · domov